Jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyvek megtekintése és letöltése

 

2021-es jegyzőkönyvek


CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK

A 478/2020. (XI. 3.) KORMÁNYRENDELETTEL KIHIRDETETT
VESZÉLYHELYZETBEN, A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT
HATÁROZATAI

1/2021. (I. 12.) számú határozat
Polgármester 2020. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról

2/2021. (I. 12.) számú határozat
Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

3/2021. (I. 16.) számú határozat
Szolgáltatási szerződés megkötése a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel

4/2021. (I. 25.) számú határozat
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

5/2021. (I. 28.) számú határozat
Cserhátsurány Község Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciójáról

6/2021. (I. 28.) számú határozat
Tessedik Sámuel Óvoda 2019. évi maradvány korrekciójáról

7/2021. (I. 28.) számú határozat
Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2019. évi maradvány korrekciójáról


CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK

A 27/2021. (I. 29.) KORMÁNYRENDELETTEL KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZETBEN, A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT HATÁROZATAI

8/2021. (II. 10.) számú határozat
2021. évi költségvetési rendeletet megalapozó tervszámok jóváhagyásáról

9/2021. (II. 16.) számú határozat
2021/2022-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló tervezet véleményezéséről

10/2021. (II. 16.) számú határozat
Polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2021. évi összegének megállapításáról és cafetéria szabályzat elfogadásáról

11/2021. (III. 25.) számú határozat
Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi zárva tartásáról szóló önkormányzati határozat módosításáról

12/2021. (III. 25.) számú határozat
2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

13/2021. (III. 25.) számú határozat
2021/2022-es nevelési évre vonatkozó a Tessedik Sámuel Óvoda óvodai beiratkozásának rendjéről szóló közlemény elfogadásáról

14/2021. (IV. 09.) számú határozat
Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja és Cserhátsurány Község Önkormányzata közötti feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

15/2021. (IV. 16.) számú határozat
Tessedik Sámuel Óvoda zárva tartásának engedélyezéséről

16/2021. (IV. 29.) számú határozat
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „ Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című MFP-UHK/2021.kódszámú pályázati kiírás tekintetében pályázat benyújtásáról

17/2021. (V. 03.) számú határozat
Gazdasági Program elfogadásáról

18/2021. (V. 12.) számú határozat
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázati kiírás tekintetében pályázat benyújtásáról

19/2021. (V. 28.) számú határozat
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

20/2021. (V. 28.) számú határozat
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

21/2021. (V. 28.) számú határozat
Tessedik Sámuel Óvoda alapító okiratának módosításáról

22/2021. (V. 28.) számú határozat
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

23/2021. (V. 28.) számú határozat
Beszámoló a Berceli „Belső-Cserhát” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi családsegítő tevékenységének munkájáról

24/2021. (V. 28.) számú határozat
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról

25/2021. (V. 28.) számú határozat
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról

26/2021. (V. 28.) számú határozat
2020/2021-es nevelési és tanítási évet érintő nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

27/2021. (V. 28.) számú határozat
Hanzel István Kázmérné közszolgálati tisztviselő részére Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem adományozásáról

28/2021. (VI. 11.) számú határozat
KNP Law Nagy-Koppány és Lencs Ügyvédi Irodával jogi tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötéséről

29/2021. (VI. 14.) számú határozat
Cserhátsurány Orvosi Rendelő kamerarendszerének kiépítésére vállalkozó szerződés megkötéséről2020-as jegyzőkönyvek

2019-es jegyzőkönyvek

2018-as jegyzőkönyvek

2017-es jegyzőkönyvek

_2016-os Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 3. .
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 5. .számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 6. .
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 10. .
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 12. .
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 15. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 16. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 17. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 18. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 19. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016
 20. számú jegyzőkönyv letöltés – 2016

_2015-ös Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2015

_2014-es Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 12. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 15. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 16. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 17. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014
 18. számú jegyzőkönyv letöltés – 2014

_2013-as Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2013

 _2012-es Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 12. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2012

 _2011-es Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 12. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 15. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011
 16. számú jegyzőkönyv letöltés – 2011

_2010-es Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 12. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 15. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 16. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010
 17. számú jegyzőkönyv letöltés – 2010

_2009-es Jegyzőkönyvek_

 1. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 2. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 3. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 4. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 5. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 6. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 7. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 8. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 9. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 10. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 11. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 12. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 13. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 14. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 15. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 16. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009
 17. számú jegyzőkönyv letöltés – 2009