Óvodánkról

Tessedik Sámuel Óvoda
Székhely: 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.
Telefonszám:+36-35/549-011
E-mail:mikroovoda2011@freemail.hu
Óvodavezető: Koplányi Gabriella
Telefonszám: +36-30-338-21-84
E-mail: cibgab@freemail.hu

Szivárvány Csoport
Koplányi Gabriella óvodapedagógus, óvodavezető
Véghné Annus Katalin óvodapedagógus
Molnárné Jusztin Rita dajka

Balassagyarmattól 17 km-re, délkeletre fekvő település Cserhátsurány önkormányzati fenntartású intézménye a Tessedik Sámuel Óvoda. Óvodánk a gyönyörű természeti környezetben található, műemlék jellegű Simonyi kastélyban kapott helyet. Az óvoda épülete régi, de belül korszerű, jól szolgálja a biztonságos óvodai életet. A patinás épületbe lépve vidám gyerekzsivaj fogadja az ide látogatót. Az óvoda teljesen felújított belső terekkel rendelkezik, berendezése, eszközellátottsága megfelel a mai elvárásoknak.

Gyermekeinknek egészséges mozgáslehetőséget biztosít a jól felszerelt tágas udvarunk.

Helyi óvodai nevelési programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján, minősített programok felhasználásával készült. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó.

Két képzett óvodapedagógus és dajka néni várja a gyerekeket.

Fontosnak tartjuk, hogy nyitott, a környezet történéseire fogékony, a természetet szerető, megbecsülő, védő és tevékeny gyermekeket neveljünk.

A nevelés minden területén a természetes anyagokat részesítjük előnyben.

Célunk, hogy gyermekeinket környezetükért felelősséget érzőkké neveljük, hogy az őket körülvevő világ színei, formái iránt érdeklődő, rácsodálkozó emberekké váljanak. Célunk, hogy alkotó, családias légkörben segítsük a gyermekek kibontakozását az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

Közvetett módon segítjük elő az iskolai beilleszkedést.

Fontos számunkra az élménygazdag, örömteli mindennapok megteremtése, melyet az egymás szeretete, tisztelete jellemez.

Egészséges óvodai környezetet alakítottunk ki, melyben gyermekeink testi, lelki szükségletei kielégítődnek.

Változatos óvodai tevékenységeket biztosítunk, (játék, mozgás, mese-vers, ének-zene, rajzolás, mintázás, festés, kézimunka, külső világ megismerése) ezáltal a gyermekek észrevétlenül elsajátítják az ismereteket, egyéni képességeik optimálisan fejlődnek.

Aktívan részt veszünk az Önkormányzat helyi rendezvényein, műsorunkkal színesítjük a programot.

Szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, védőnővel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai Szolgálattal, az Önkormányzattal.  Rendszeresen látogatjuk a helyi általános iskola rendezvényeit is.

Minden érdeklődőt szívesen fogadunk, kérjük, látogassanak meg bennünket!
Szeretettel várjuk a Kastély oviban!