Óvodánkról

Tessedik Sámuel Óvoda
Székhely: 2676 Cserhátsurány, Szabadság út 28.
Telefonszám:+36-35/202-017
E-mail:suranyovi@gmail.com
Óvodaigazgató: Major Lászlóné
Telefonszám: +36-30-425-18-78
E-mail: tovarijudit66@gmail.com
Major Lászlóné óvodapedagógus
Puruczkiné Varga Andrea óvodapedagógus
Baranyi Nikoletta dajka


Tisztelt Olvasó!

Major Lászlóné, Jutka óvó néni vagyok, 2023.09.11.-től kértek fel a Tessedik Sámuel óvoda vezetésére.

A Tessedik Sámuel Óvoda, a Balassagyarmattól 17 km-re, délkeletre fekvő település, Cserhátsurány önkormányzati fenntartású intézménye.

Óvodánk gyönyörű természeti környezetben, a műemlék jellegű Simonyi kastélyban kapott helyet. Az épület ugyan régi, de belül korszerű, jól szolgálja a biztonságos óvodai életet. A patinás kastélyba lépve elénk tárulnak a XVIII. századi, barokk stílusú építmény feltűnően nagy belmagasságú terei, melyeket teljesen felújítottak.

Az intézmény eszközellátottsága megfelel a mai elvárásoknak.

A nevelés minden területén a természetes anyagokat részesítjük előnyben

Gyermekeinknek remek játék- és mozgáslehetőséget biztosít a jól felszerelt, körülkerített, tágas udvar.

Szakmai munkánk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című pedagógiai programja alapján folyik. Én évtizedek óta dolgozom ezzel a programmal, minden pontját jól ismerem, és a mester minősítésemet is erre alapoztam. Az érzelmi nevelés, a zene, a versek, a mesék, a dramatikus játék, a bábozás, illetve a mozgásfejlesztés, a környezeti – és vizuális nevelés művészi elemekkel való megvalósítása hihetetlen módon hat az óvodáskorú gyermekekre. Közel 30 évnyi, óvodában, gyerekek közt töltött szakmai tapasztalataim alapján mondhatom, hogy az óvodások pozitív személyiségfejlődéséhez nagy mértékben járul hozzá ez a program.

Hiszem, hogy Cserhátsurányban is sikerül ezt a szakmai programot magas szinten megvalósítanom.

Két képzett óvodapedagógus és egy képzett dajka néni foglalkozik a gyerekekkel. Szeretnénk elérni, hogy a község óvodájában minőségi, szakmai munka folyjon. Összetartó munkánk révén szeretnénk stabilizálni az óvoda létszámát, a felvett gyerekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztését, partnereink és a szülők elégedettségét. Nevelési törekvéseink a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, önmagához viszonyított maximális fejlesztésére, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítésérere, autonómiájának biztosítására irányul, az őket megillető jogok, és alapvető szabadságuk tiszteletben tartásával.

Nevelési filozófiánk mottója, szakmai továbbfejlődésünk alapja:

„ A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent, és megteremti a jövőt.”

Minden érdeklődőt szívesen fogadunk, kérjük, látogassanak meg bennünket!

Szeretettel várjuk a Kastély oviban!

Major Lászlóné
óvodaigazgató