Cserhátsurány községben megválasztható önkormányzati képviselők száma

....... Cserhátsurány községben megválasztható önkormányzati képviselők száma bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Cserhátsurány-Herencsény-Mohora
Helyi Választási Iroda Vezetője
2676 Cserhátsuárny, Petőfi út 3.

Ikt. szám: 1-12/2014.

Tárgy: Cserhátsurány községben megválasztható
önkormányzati képviselők száma

H a t á r o z a t

Cserhátsurány-Herencsény-Mohora Helyi Választási Iroda vezetője megállapítom, hogy Cserhátsurány községben a megválasztható önkormányzati képviselők száma a 2014. évi helyhatósági választáson: 4 fő.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Helyi Választási Bizottságnál.
A kifogást a Helyi Választási Irodánál ( 2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított 3. napon megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, a lakcímtől eltérő postai értesítési címét,személyi azonosítóját, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát vagy elektronikus levelét, ill. kézbesítési megbízottjának nevét és faxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban:Ve.) 306. § alapján a helyi választási iroda vezetője 2014 .február 15-ig határozatban állapítja meg a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát.

A helyi ön kormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény ( továbbiakban:Övjt.) 4.§ b) pontja alapján a 2014. évi helyhatósági választáson Cserhátsurány község önkormányzati képviselőinek (megszerezhető mandátumok) száma: 4 fő. A település év elejei lakosságszáma: 829 fő; 1000 fő lakosig 4 fő képviselő választható.

Ezen határozat közzétételének módja: Cserhátsurány község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztés, az önkormányzat honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom az Övjt. 4.§ b) bekezdésén alapul. A kifogás jogát a Ve. 210. §-a biztosítja.

Cserhátsurány, 2014. február 12.

Fazekas János
jegyző, HVI vezető