Közös hivatal

A közös hivatal azokat az adminisztratív és hatósági feladatokat látja el, amelyet jogszabályok írnak elő.

Igazgatási ügyintézők

Holesné Tálas Katalin – igazgatási főelőadó

 • Népesség-nyilvántartási feladatok Cserhátsurány vonatkozásában
 • Aktívkorúak ellátása Cserhátsurány és Herencsény községek vonatkozásában
 • Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Cserhátsurány és Herencsény községek vonatkozásában
 • Üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok mindkét község vonatkozásában
 • Méhészettel, állategészségügyi feladatok mindkét község vonatkozásában
 • Ebek veszettség elleni oltásával kapcsolatos feladatok Cserhátsurány vonatkozásában
 • Postázás
 • Házipénztár kezelése Cserhátsurány vonatkozásában
 • Autóbusz menetleveleivel kapcsolatos teendők
 • Szemétszállítással kapcsolatos nyilvántartások
 • Ügyfelekkel való kapcsolatolattartás
 • Hagyatéki leltárok

Marsiczki Jánosné – igazgatási főelőadó

 • Anyakönyvvezetői feladatok
 • Választással kapcsolatos feladatok
 • Gépjárműadó, kommunális adóigazgatási feladatok, talajterhelési díj Cserhátsurány és Herencsény községek vonatkozásában
 • Idegen helyről kimutatott tartozások behajtása
 • Képviselő-testületi jegyzőkönyvvezetői feladatok
 • Házipénztár kezelése a közös hivatal vonatkozásában
 • BURSA
 • Képviselői vagyonnyilatkozatok

Fábián Jánosné – igazgatási főelőadó

 • BURSA, Hagyatéki leltárak
 • Herencsényi ügyfélfogadás
 • Anyakönyvvezetői feladatok
 • N épesség-nyilvántartási feladatok Herencsény vonatkozásában, időskorúak járadék
 • Választással kapcsolatos feladatok
 • Ápolási díj- szociális étkeztetés Herencsény vonatkozásában
 • Közgyógy ellátás Herencsény vonatkozásában
 • Lakásfenntartási támogatás Herencsény vonatkozásában
 • Átmeneti segély, temetési segély Herencsény vonatkozásában
 • Mozgáskorlátozott támogatások Herencsény vonatkozásában
 • Gyámüggyel kapcsolatos feladatok Herencsény vonatkozásában
 • Rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, óvodáztatási támogatás, tankönyv támogatás Herencsény vonatkozásában
 • Veszélyeztetett kiskorúakkal kapcsolatos hatósági feladatok Herencsény vonatkozásában
 • Humánpolitikai feladatok (köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók munkaügyi feladatai)
 • Képviselő-testületi ülések előkészítése
 • Ebek veszettség elleni oltásával kapcsolatos feladatok Herencsény
 • Bizottsági ülések előkészítése
 • Képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése

 

Pénzügyi Ügyintézők

Hanzel Istvánné – pénzügyi főelőadó

 • Önkormányzati vagyon-nyilvántartó
 • Pályázati feladatok előkészítése
 • Apeh bevallások készítése
 • Leltározások
 • Pénzügyi nyilvántartások, analitikák vezetése
 • ÖNHIKI – működésképtelen pályázatok készítése, egyéb pályázatok pénzügyi részének készítése, elszámolása
 • Cserhátsurány önkormányzat koncepció költségvetésével, és végrehajtásával, gazdálkodással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos feladatok, testületi anyagok készítése
 • Adószámlákról történő pénzmozgások teljesítése
 • Normatív támogatások igénylése, elszámolása
 • Költségvetési rendelet módosítások
 • Társönkormányzatokkal történő elszámolások készítése
 • Önkormányzat és intézmények közti adatszolgáltatások ellenőrzése, feldolgozása
 • P.M. info, mérlegjelentés készítése
 • Számviteli szabályzatok aktualizálása
 • Dolgozók nyilatkozatainak, adó jövedelem elszámolásainak gyüjtése, továbbítása
 • Statisztikák készítése (gazdaságstatisztika)
 • Cserhátsurány Önkormányzat és intézményeik valamint a közös hivatal költségvetésével, ezek végrehajtásával, gazdálkodással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Rigó Józsefné – pénzügyi főelőadó

 • Közös hivatal vagyon-nyilvántartása
 • Pályázati feladatok előkészítése
 • A közös hivatal költségvetésével, ezek végrehajtásával, gazdálkodással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos feladatok
 • Herencsény pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése